כפר אביב

מכפר אביב זכירה: עירית הנסון

כתובת: כפר אביב

טלפקס: 08-8520627

דוא"ל: kfaviv@bezeqint.net

קבלת קהל: ימי ג' 17:30-19:30, ימי ו' 10:00-12:00

 

היסטוריה

כפר אביב נוסד בשנת 1951 ביוזמת הסוכנות היהודית. בתחילה נועד כפר אביב לקלוט עולים ממצרים. שמו המקורי של כפר אביב היה "כפר היאור". השם כפר אביב ניתן בהתייחסות למצרים כפי שנכתב בתורה: "כי בחודש האביב יצאת ממצרים". בהמשך נקלטו בכפר משפחות ממזרח אירופה, ארצות אפריקה ואסיה ותושבים ותיקים אשר בחרו לגור בכפר אביב.

בכפר אביב 72 משקים חקלאיים ועוד כ-80 משקי בית של תושבים שאינם חקלאיים. שטחי החקלאות עומד על כ - 2600 דונם. הגידולים העיקריים: פרדס, מטעים נשירים, ירקות, רפת, לול וגם פרחים. 

כיום רוב תושבי הכפר מוצאים את עיקר תעסוקתם ופרנסתם מחוץ לכפר.

 

ועדים

ועד מקומי

שם

תפקיד

בן ארצי חנה יו"ר
יעקב אסא חבר
אהרוני דורון חבר
רונן מאיר חבר
ניצן דניאל חבר

 

ועד האגודה

שם

תפקיד

שמעון הרפז  יו"ר
דוד כצנלסון חבר
ייני ישח חבר
דיויד סולומון חבר
תומר סויסה חבר

 

דוחות 

אישור תקציב והאצלת סמכויות לשנת 2018

אישור תקציב והאצלת סמכויות לשנת 2017

דוח כספי 2017

דוח כספי 2016

דוח כספי 2015