לשכת ראש המועצה

 

ראש המועצה: יוסי קנדלשיין

מזכירת ראש המועצה: אירין שלום

מיקום: בניין המועצה האזורית, עשרת

טלפון: 08-8549103, 08-8592949

פקס: 08-8598793

דוא"ל: [email protected]

 

אודות

ראש המועצה אחראי על תפקוד המועצה ומוסדותיה, ונושא באחריות העליונה לעבודת כל מחלקות המועצה.

  • ניהול ענייני המועצה בשוטף ובראייה לטווח ארוך. 
  • אחריות על ביצוע החלטות מליאת המועצה בהתאם לתקציב מאושר כדין. 
  • קידום וייצוג יעדי המועצה, הישובים והאזור בפני רשויות המדינה.
  • ייצוג המועצה בגופים חיצוניים כגון איגוד ערים איכות הסביבה אשדוד - חבל יבנה, רשות הניקוז, ועדת בניין ערים שורקות, מרכז המועצות ועוד.
  • קיום קשר עם התושבים ועם נציגויות היישובים.  
  • מפגשים יזומים עם ועדים מקומיים. 
  • קיום ישיבות מליאת המועצה.  
  • קיום ישיבות הנהלת המועצה. 
  • העברה שוטפת של מידע לתושבי המועצה ולגופים הציבוריים.

 

שעות פעילות 

שעות פעילות המשרד: בימים א' - ה' החל מהשעה 08:00 ועד השעה 15:30