גזבר המועצה


גזבר המועצה: טוביה ישמח

מיקום: בניין המועצה האזורית, עשרת

טלפון: 08-8549107

פקס:   08-8598793  

 

צוות המחלקה :

צוות המחלקה
שם  תפקיד טלפון  דוא"ל 
עמליה חטמי מזכירת גזבר המועצה 08-8549107 [email protected]
חני אזולאי מנהלת חשבונות וחשבת שכר 08-8549117 [email protected]
סמדר נץ הנה"ח ספקים וממונה כח אדם 08-8549115 [email protected]

 

אודות

גזבר המועצה הנו אחד התפקידים הסטאטוטוריים ברשות, שנקבע בחוק הרשויות המקומיות. החוק מטיל על הגזבר את האחריות לביטחון קופתה של הרשות. כן קובע החוק כי כל התחייבות כספית של הרשות לגורם חיצוני צריכה להיות חתומה על ידי ראש הרשות והגזבר, לצד חותמת הרשות.  

הגזבר אחראי לניהול מערכת החשבונות של המועצה ולהכנתם של כל הדו"חות הנדרשים למשרדי הממשלה השונים. כמו כן אחראי על מינויים של עובדים והארכת חוזי עבודה המחייבים חתימת ראש הרשות והגזבר. חוק ההסדרים במשק המדינה לשנת 2004 ביצע מספר תיקונים חשובים בתפקידיו ובסמכויותיו של גזבר הרשות והוא פועל גם בתחומים הבאים:

  • ביצוע מדיניות המועצה בנושאי כספים
  • הגזבר משמש כיועץ לראש הרשות בגיבוש המדיניות הפיננסית, בהכנת תקציב המועצה ובגיוס משאבים ממקורות שונים
  • אבטחת המשאבים ואיזון תקציבי
  • ניהול כספי שוטף, מעקב תקציבי ודיווח על ביצוע פעולות בתקציב השוטף ובתקציבי פיתוח
  • אחריות ניהולית לארגונם ולהפעלתם של יחידות שומה, גביה, תקציבים, הנהלת חשבונות, שכר, אינוונטר ורכש

 

מידע נוסף

שעות פעילות

בימים א' - ה' החל מהשעה 08:00 ועד השעה 15:30