מועצה אזורית גדרות
א א א
תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה
# מכרז סוג/סיווג תאריך אחרון להגשה תאריך סיור קבלנים עלות רכישת המכרז הזוכה במכרז
1 מכרז מס' 13/21 פיתוח שצ"פ בגבעת עשרת 17/11/2021 12:00 28/10/2021 11:00 2000 ש"ח
2 מכרז 10/21 הזמנה להציע הצעות לייצור ואספקת עבודות נגרות להתאמת כיתות לימוד ל- M21 07/10/2021 19/09/2021 אלעד ייצור ושווק א.ל. תעשיות
3 הזמנה להיכלל במאגר היועצים לביצוע עבודות מקצועיות הדורשות ידע ומוחיות 30/08/2021
4 מכרז משותף מס' 01/2021 אספקת שירותי גישה לרשת האינטרנט במהירויות גבוהות באמצעות פרישת תשתית סיבים או 14/09/2021 250 ש"ח
5 החלטות ועדת השלושה - מכרז למתן שירותי אבטחה ושמירה מס' ש/04/2020 28/07/2021
6 החלטת ועדת השלושה - מכרז פומבי למתן שירותי ניקיון במבני חיוך וציבור מס' שנ/2020/29 28/07/2021
7 מכרז מס 9/21 לשירותי הסעות תלמידים למוסדות חינוך מיוחד ולהסעות אקראיות ומיוחדות 15/08/2021 01/08/2021 1000 ש"ח צבר תאגיד שירותי הסעה בנסיעות מיוחדות במוניות בע"מ
8 מכרז שירותי הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה למוסדות חינוך רגיל 20/07/2021 1000 ש"ח מסיעי מוטי בע"מ
9 מכרז 05/21- אחראי/ת מינהל וכספים 20/05/2021
10 פרוטוקול ועדת השלושה- החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח 30/06/2021
11 פרוטוקול ועדת השלושה תכנית קיץ במוסדות חינוך תק 13\2020 31/05/2021
12 ליסינג תפעולי במסגרת מכרז פומבי מס לת 24\2020 31/05/2021
13 מכרז 04/21 לביטוח רכוש וחבויות עבור המועצה האזורית גדרות 24/03/2021 1000 ש"ח איילון חברה לביטוח בע"מ
14 מכרז 03/21- הזמנה להציע הצעות להפעלת שירותי "קהילה תומכת" 22/03/2021 300 ש"ח "תיגבור" מאגר כח אדם מקצועי זמני בע"מ
15 החלטת ועדת השלושה- הליך קבלת הצעות בהתאם לנוהל התקשרויות עם מתכננים ויועצים מס' 01/2021 30/04/2021
16 מכרז 02-21 הזמנה להציע הצעות לביצוע איסוף ופינוי פסולת אלקטרונית 11/02/2021 0 ש"ח
17 מכרז 15/20- עוזרי חינוך לעבודה בבי"ס בגדרות 25/11/2020
18 מכרז 06/20 תכנון, אספקה, התקנה ואחזקת מערכות סולאריות לייצור חשמל על מבני ציבור ברחבי המועצה 01/11/2020 15/10/2020 2,500 ש"ח שחר אנרגיה בע"מ
19 מכרז 14/20- ביצוע עבודות בניה לרבות מערכות להקמת מקווה טהרה לנשים בישוב עשרת ענף 100, קבוצה ג', היקף כספי 1 01/11/2020 19/10/2020 1,000 שח שיטל בניה השקעות ויוזמות נדל"ן בע"מ
20 החלטת ועדת השלושה- ליסינג תפעולי 31/10/2020
21 החלטת ועדת השלושה- החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח 30/09/2020
22 מכרז 08/20- אספקה והתקנה של מתקני משחקים בבית ספר גדרות 19/08/2020 06/08/2020 500 ש"ח איכות המשחק (ס.ק) בע"מ
23 מכרז 13/20- ביצוע עבודה לביטול תחנת שאיבת ביוב מזרחית בגן הדרום קבוצה ב' ענף ראשי 260 (הנחת קווי מים, ביוב וניקוז) היקף כספי סוג 1 19/08/2020 05/08/2020 1,000 ש"ח אוחיון אלישע ובניו בע"מ
24 מכרז 11/20- ביצוע עבודות להנגשת מבני ציבור בגדרות קבוצה ג', ענף ראשי 100 (בניה) היקף כספי סוג 1 או קבוצה א' ענף משנה 131 (שיפוצים) היקף כספי סוג 1 19/08/2020 06/08/2020 2,000 ש"ח יוסי חזן עבודות בניה ושיפוצים
25 החלטת ועדת השלושה- תכנון, אספקה והצבה של מבנים יבילים 31/08/2020
26 מכרז 12/20- עובד/ת סוציאלי/ת מרחבי/ת 24/06/2020
27 החלטת ועדת השלושה- החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח 31/07/2020
28 מכרז 04/20- שירותי ראיית חשבון עבור המועצה האזורית גדרות 24/06/2020 1000 ש"ח ניסים דוידוב- רואה חשבון
29 מכרז 09/20- פיתוח שצ"פ בגבעת עשרת- המועצה האזורית גדרות ענף 200 סיווג ג-1 לפחות 02/07/2020 11/06/2020 2,000 ש"ח
30 מכרז 7/20- עבודות בניה לרבות מערכות להקמת מקווה טהרה לנשים בישוב עשרת במועצה האזורית גדרות ענף 100, קבוצה ג', היקף כספי 1 24/06/2020 03/06/2020 2,000 ש"ח
31 החלטת ועדת השלושה- הארכת התקשרות למתן שירותי אבטחה במסגרת מכרז ש/21/2016 31/07/2020
32 החלטת ועדת השלושה- הארכת התקשרות 1/17 לביטוחי רכוש וחבויות 30/06/2020
33 פרוטוקול ועדת השלושה- שירותי אבטחה ושמירה 29/02/2020
34 מכרז 03/20 (תיקון)- עובד/ת לתפקיד מנהל/ת מחלקת חינוך 31/01/2020
35 מכרז 02/20- הזמנה לקבלת הצעות למתן שירותי ייעוץ, סיוע וליווי של מחלקת הגבייה במועצה האזורית גדרות 02/02/2020 2,500 ש"ח מ.ג.ע.ר בע"מ
36 מכרז 01/20- הזמנה לקבלת הצעות למתן שירותי תחזוקה של קווי הביוב והניקוז במועצה האזורית גדרות 02/02/2020 1,500 ש"ח מרדכי דהן
37 מכרז 08/19- שיפוץ מבנה הספריה הציבורית בעשרת ענף ג' 100 או א' 131, סיווג כספי 1 לפחות 15/12/2019 28/11/2019 1000 ש"ח משה זדה
38 מכרז 10/19- עובדת לתפקיד משולב: מנהל/ת מחלקת חינוך וקצין/ת ביקור סדיר 04/12/2019
39 פרוטוקול ועדת השלושה- הקמה, אחזקה ושיקום תשתיות 30/11/2019
40 פרוטוקול ועדת השלושה- עבודות תמרור ושילוט 31/10/2019
41 פרוטוקול ועדת השלושה- עבודות סימון כבישים ושילוט 31/10/2019
42 מכרז 4/19- ביצוע תאורה ברחוב הפרדס-ריזה בעשרת ענף ראשי 270, קבוצה א', סוג 1 02/09/2019 20/08/2019 500 ש"ח ג.מ אור ברזילי
43 מכרז 7/19- ביצוע מדרכות ומפרצי חניה ברחוב הפרדס-ריזה בעשרת ענף ראשי 200, קבוצה ג' סוג 1 02/09/2019 20/08/2019 500 ש"ח אסף 2001 עבודות עפר וכבישים בע"מ
44 מכרז 3/19- מכרז לקבלת שירותים לטיפול בפסולת למיחזור בתחום שיפוט המועצה 22/08/2019 300 ש"ח ג.א.ן תברואה בע"מ
45 מכרז 6/19- הזמנה לקבלת הצעות לשכירת חדר בבניין קופת חולים בעשרת למטרת מרפאת שיניים 09/07/2019 100 ש"ח ד"ר צבי מנדלסון
46 מכרז 5/19- הזמנה לקבלת הצעות לשכירת גן ילדים ישן בעשרת למטרת הפעלת צהרון 09/07/2019 100 ש"ח יואל ועדי נוף
47 מכרז 02/19- ספרנ/ית בספרייה אזורית 09/07/2019
48 מכרז 01/19- מנהל/ת המחלקה לשירותים חברתיים 05/06/2019
49 דרוש/ה עובד/ת כללי/ת במח' חינוך ואחראית גני ילדים 17/12/2018
50 מכרז פנימי- מרכז/ת תוכנית נתיבים להורות 04/09/2018
51 מכרז 8/18-הזמנה להציע הצעות לביצוע קו סניקה מתחנת שאיבה בכפר אביב לשוחת השקטה בשדמה קבוצה ב', ענף ראשי 400, היקף כספי סוג 1 18/07/2018 05/07/2018 2,000 ש"ח נ.ד.ר עבודות צנרת בע"מ
52 מכרז 8/18- כתב כמויות 18/07/2018
53 מכרז 9/18- הזמנה להציע הצעות לביצוע שדרוג תחנות שאיבה בכפר אביב וכפר מרדכי קבוצה ב', ענף ראשי 500, היקף כספי סוג 1 18/07/2018 05/07/2018 2,000 ש"ח אגמי חברה לעבודות הנדסיות בע"מ
54 מכרז 9/18- כתב כמויות 18/07/2018
55 מכרז 10/18-שירותי הסעות תלמידים למוסדות חינוך מיוחד ולהסעות אקראיות מיוחדות 18/07/2018 08/07/2018 500 ש"ח צבר תאגיד + מטיילי נהורה
56 פרוטוקול ועדת השלושה- שירותי הפעלה של תכנית קיץ במסגרת מכרז 12/2018 31/07/2018
57 מכרז 07/18- פסיכולוג/ית חינוכי/ת 08/06/2018
58 מכרז 06/18- עו"ס מרחבי ועו"ס לפי חוק סידרי דין 08/06/2018
59 החלטת ועדת השלושה- בחירת קבלן לאספקה והתקנת ריהוט רחוב מש/33/2017 30/06/2018
60 החלטת ועדת השלושה- בחירת קבלן לאספקה, התקנה, שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק וספורט, ריהוט רחוב וסככות מש 30/06/2018
61 תכנית קיץ במוסדות חינוך- החלטה על מינוי משכ"ל כחברה מנהלת ומפקחת 31/05/2018
62 מכרז פומבי 05/18- הזמנה להציע הצעות לביצוע עבודות סלילת כבישים והתקנת תאורת רחוב באזור תעשייה עשרת סיווג ג', ענף ראשי 200 15/03/2018 27/02/2018 2,000 ש"ח אסף 2001 עבודות עפר וכבישים בע"מ
63 מכרז פומבי 04/18- הזמנה להציע הצעות לביצוע עבודות לסלילת שביל אופניים עוקף עשרת סיווג ג', ענף ראשי 200 15/03/2018 27/02/2018 1,500 ש"ח טהר אלי ובניו בע"מ
64 מכרז פומבי 03/18- הזמנה להציע הצעות לביצוע תיקון כבישים, מדרכות וניקוז בישובי במועצה סיווג א', ענף 111 וסיווג ג' ענף ראשי 200 15/03/2018 27/02/2018 1,000 ש"ח טהר אלי ובניו בע"מ
65 מכרז פומבי 02/18- הזמנה להציע הצעות לביצוע עבודות שיפוץ, אחזקה ותחזוקה של מתקני חשמל, תאורת רחובות, חשמלאי ראשי 15/03/2018 27/02/2018 500 ש"ח ג.מ אור ברזילי חברה לביצוע עבודות בע"מ
66 מכרז פומבי 01/18- הזמנה להציע הצעות להפעלת מסעדה/מזנון במתחם בריכת השחייה בעשרת 15/03/2018 27/02/2018 100 ש"ח "דלישס" נתנאל ערד
67 מכרז 11/17- מבקר פנימי וממונה על תלונות הציבור 19/02/2018
68 הזמנה להגשת בקשות להיכלל במאגר היועצים לביצוע עבודות מקצועיות הדורשות ידע או מומחיות או יחסי אמון מי 30/11/2017
69 מכרז 10/17- עבודות לשיפוץ מבנה השירות הפסיכולוגי בעשרת 26/09/2017
70 מכרז 09/17- עבודות פיתוח במגרש 217 במישר 26/09/2017
71 מכרז 08/17- הקמת מערכת ביוב באזור תעשייה עשרת 26/09/2017
72 מכרז 06/17- פרויקט התייעלות אנרגטית 03/05/2017
73 מכרז 07/17- ביצוע עבודות לשיפוץ מבנה השירות הפסיכולוגי בעשרת 03/05/2017
74 מכרז 05/17- ביצוע עבודות להסדרת מדרכה בין מושב מישר לכפר מרדכי. 03/03/2017
75 מכרז 01/17- ביטוח רכוש וחבויות לשנת 2017 23/02/2017
76 מכרז 04/17- קצין/ת ביקור סדיר (קב"ס) 12/02/2017
77 מכרז 03/17- עובד/ת כללי/ת במחלקת חינוך ואחראי/ת גני ילדים 12/02/2017
78 מכרז 02/17- אחראי/ת גבייה 12/02/2017
79 מכרז 15/16- ביצוע עבודות לשיפוץ מגרשי ספורט בשטח המועצה האזורית גדרות 27/10/2016
80 מכרז 14/16- ביצוע עבודות גינון ואחזקה שוטפת של שטחי ציבור בתחום המועצה האזורית גדרות 27/10/2016
81 מכרז 13/16- ביצוע עבודות הסדרת מדרכה בין מישר לכפר מרדכי 27/10/2016
82 מכרז- סייע/ת בגן חינוך מיוחד 08/09/2016
83 מכרז- מנהל/ת מחלקת חינוך 08/09/2016
84 מכרז 11/16- שירותי לכידת כלבים ובעלי חיים משוטטים ופינויים 28/07/2016
85 מכרז 12/16- ביצוע עבודות אחזקה למכוני שאיבת שפכים ומכון טיפול בשפכים 28/07/2016
86 מכרז 10/16- מתן שירותי ייעוץ משפטי חיצוני עבור המועצה 20/06/2016
87 מכרז מס' 09/16- ביצוע עבודות לסלילת שביל אופניים עוקף עשרת 10/06/2016
88 מכרז מס' 2/16- ביצוע עבודות אחזקה למכוני שאיבת שפכים ומכון טיפול בשפכים בשטח המועצה האזורית גדר 10/06/2016
89 מכרז מס' 1/16- שירותי לכידת כלבים ובעלי חיים משוטטים ופינוים 10/06/2016
90 מכרז מס' 8/16- עבודות להסדרת מדרכה בסמוך לבית הספר היסודי בגדרות 23/03/2016
91 מכרז מס' 7/16- עבודות פיתוח ותשתיות שלב סופי ב-14 מגרשים בעשרת 23/03/2016
92 מכרז מס' 6/16- עבודות שיפוץ הספרייה האזורית בעשרת 23/03/2016
93 מכרז 18/15- מנהל/ת שירות פסיכולוגי חינוכי 26/12/2015
94 מכרז 13/15- הפעלת בית קפה בבית העם במושב עשרת 10/11/2015
95 מכרז מס' 16/15- אחראי/ת מינהל וכספים 22/10/2015
96 מכרז מס' 15/15- עובד/ת בספרייה האזורית 22/10/2015
97 מכרז מס' 14/15- עובד/ת מנהל וזכאות 22/10/2015


מכרזים בתוקף