אנו שמחים לבשר על פתיחת הרישום לתכנית "בית הספר של החגים" בפסח
לילדי גני הילדים ותלמידי כיתות א'-ב' בהתאם למתווה משרד החינוך.

לפרטים נוספיםפלייר פסח

לרישום