בשעה טובה הסתיימו העבודות להתקנת מתקני שעשועים חדשים בבית הספר בהשתתפות משרד החינוך והמועצה.