מתנדבים ואזרחים ותיקים ניצולי שואה, המעוניינים לקחת חלק בתכנית
יש לפנות לצחית וויסמל, רכזת תחום התנדבות במועצה.

לפרטים 08-8549118, oss2@gderot.muni.il

פלייר

פירוט לגבי התכנית