מפקחת גני ילדים של משרד החינוך, הגב דורית יעקב עם צוות הפיקוח לירון וקרן ביחד עם מנהלת מח' החינוך אביב קליין ואחראית הגנים מיטל חנינא
ביקרו בגני הילדים לציון סיום שנת הלימודים.

המפקחת ומנהלת מחלקת החינוך הודו לצוותי הגנים על עבודתם החשובה והאיכותית בגני הילדים.