להגשת טופס בקשה למלגה 

 

המועד הוארך !!! ניתן להגיש עד לתאריך 30/11/2022
יש להקפיד על סריקת המסמכים - לא צילום!!!