מועצה אזורית גדרות
א א א
תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה
# מכרז סוג/סיווג תאריך אחרון להגשה תאריך סיור קבלנים עלות רכישת המכרז הזוכה במכרז
1 מכרז 04/21 לביטוח רכוש וחבויות עבור המועצה האזורית גדרות 24/03/2021 1000 ש"ח
2 מכרז 03/21- הזמנה להציע הצעות להפעלת שירותי "קהילה תומכת" 18/03/2021
3 החלטת ועדת השלושה- הליך קבלת הצעות בהתאם לנוהל התקשרויות עם מתכננים ויועצים מס' 01/2021 30/04/2021


ארכיון מכרזים