מועצה אזורית גדרות
א א א
תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה
# מכרז סוג/סיווג תאריך אחרון להגשה תאריך סיור קבלנים עלות רכישת המכרז הזוכה במכרז
1 פרוטוקול ועדת השלושה - החלטה על התקשרות בנושא מכרז מחשוב למוצרי ושירותי IT במסגרת מכרז מח/2021/28 30/06/2022
2 מכרז מס' 10/2022 אספקה התקנה ותחזוקה של מערכות מידע לניהול המועצה 30/06/2022 13:00 1500 ש"ח


ארכיון מכרזים