מועצה אזורית גדרות
א א א
תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה
# מכרז סוג/סיווג תאריך אחרון להגשה תאריך סיור קבלנים עלות רכישת המכרז הזוכה במכרז
1 מכרז פומבי מס' 11/23 פניה לקבלת הצעות להקמת ולהפעלת מרכז למידה בבית הספר 04/07/2023 12:00 500 ש"ח
2 מכרז פומבי מס' 14/23 פניה להפעלת מזנון במתחם בריכת השחייה בעשרת 20/06/2023 12:00 300 ₪
3 מכרז 06/23 קבלת שירותי הנהלת חשבונות ושירותי חבות שכר, עבור המועצה האזורית גדרות 04/07/2023 12:00 1000 ש"ח
4 מכרז 13/23 ביצוע עבודות אחזקה והפעלת תחנות סניקת ביוב (תחנות שאיבה) במועצה האזורית גדרות 20/06/2023 12:00 1000 ש"ח
5 פניה לקבלת הצעות למתן שירותי ייעוץ מקצועי לליווי מכרז לביצוע סקר ארנונה המועצה האזורית גדרות 11/06/2023 14:00


ארכיון מכרזים