מועצה אזורית גדרות
א א א
תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה
# מכרז סוג/סיווג תאריך אחרון להגשה תאריך סיור קבלנים עלות רכישת המכרז הזוכה במכרז
1 מכרז 05/21- אחראי/ת מינהל וכספים 20/05/2021
2 פרוטוקול ועדת השלושה- החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח 30/06/2021
3 פרוטוקול ועדת השלושה תכנית קיץ במוסדות חינוך תק 13\2020 31/05/2021
4 ליסינג תפעולי במסגרת מכרז פומבי מס לת 24\2020 31/05/2021


ארכיון מכרזים