מועצה אזורית גדרות
א א א
תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה

נוהל חדש לרישיונות נשק לחקלאים

תאריך: 18/12/2016
תוכן:

מבקשים להבהיר- לא מדובר ברישיון לכל החיים אלא אך ורק כל עוד בעל הרישיון מתפרנס מחקלאות. 

נוהל חדש