מועצה אזורית גדרות
א א א
תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה

החלה מכירת מנויי חורף בבריכה

תאריך: 09/09/2015
תוכן:

החלה מכירת מנויי חורף בבריכה.

תוקף המנוי- מיום ההרשמה ועד 31.03.2016.

יחיד- 1680 ש"ח.

זוגי- 2460 ש"ח.

                                             בכבוד רב, 

                                             הנהלת הבריכה