מועצה אזורית גדרות
א א א
תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה

שינויים במועד חיוב אגרת ביוב

תאריך: 22/11/2017
תוכן:

בשובר המיסים לחודשים 11-12/17 לא תגבה אגרת ביוב עבור חודשים 09-10/17.

הגבייה לחודשים אלו תתבצע בשובר המיסים של חודשים 01-02/18.

אגרת הביוב לחודשים 11-12/17 תגבה בשובר של חודשים 03-04/18 ומתכונת זו תמשיך מכאן ולהבא.

 

בברכה,

מחלקת הגביה