מועצה אזורית גדרות
א א א
תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה

עודכנו מכרזים חדשים

תאריך: 22/02/2018
תוכן:

עודכנו מכרזים חדשים בדף- מכרזים 

מכרז פומבי 1/18- הזמנה להציע הצעות להפעלת מסעדה/מזנון במתחם בריכת השחייה בעשרת.

מכרז פומבי 2/18- הזמנה להציע הצעות לביצוע עבודות שיפוץ, אחזקה ותחזוקה של מתקני חשמל, תאורת רחובות, שצ"פ ומבנים ציבוריים בתחומי המועצה האזורית גדרות.

מכרז פומבי 3/18- הזמנה להציע הצעות לביצוע תיקון כבישים, מדרכות וניקוז בישובי המועצה.

מכרז פומבי 4/18- הזמנה להציע הצעות לביצוע עבודות לסלילת שביל אופניים עוקף עשרת.

מכרז פומבי 5/18- הזמנה להציע הצעות לביצוע עבודות סלילת כבישים והתקנת תאורת רחוב באזור תעשייה עשרת.

לפרטים נוספים יש לפנות ללימור בטלפון- 08-8549129 או במייל [email protected]