מועצה אזורית גדרות
א א א
תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה

שיטור קהילתי- הסדרי תנועה לאירועי יום הזיכרון ויום העצמאות

תאריך: 12/04/2018
תוכן: