מועצה אזורית גדרות
א א א
תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה

הודעה על הצגת רשימות סיווג התושבים לעיון הציבור

תאריך: 04/07/2018
תוכן:

הודעה