מועצה אזורית גדרות
א א א
תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה

תעמולת בחירות

תאריך: 30/07/2018
תוכן:

מצורף מכתב בנושא תעמולת בחירות