מועצה אזורית גדרות
א א א
תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה

נוהל אישור תבחיני חקלאי לצורך קבלת נשק להגנה עצמית-עידכון

תאריך: 06/08/2018
תוכן:

נוהל אישור תבחיני חקלאי לצורך קבלת נשק להגנה עצמית-עידכון