מועצה אזורית גדרות
א א א
תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה

הודעה על הצעת המועצה בדבר מודד כללי בבחירות למועצה

תאריך: 07/08/2018
תוכן:

הודעה על הצעת המועצה בדבר מודד כללי בבחירות למועצה