מועצה אזורית גדרות
א א א
תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה

מתן הנחה בארנונה למשרתי מילואים

תאריך: 09/08/2018
תוכן:

מועצה אזורית גדרות אישרה בישיבתה האחרונה מיום 23.07.18 מתן הנחה החל מה-01.09.18 של 5% בארנונה לתושבי המועצה המשרתים באופן פעיל במילואים.

חייל מילואים פעיל מוגדר כמי שעשה לפחות 20 ימי שירות מילואים מצטברים, בתקופה של שלוש שנים או לחלופין חייל מילואים שטרם מלאו לו 3 שנים לשחרור וביצע 14 ימי שירות מילואים בתקופה של שנה או שנתיים צמודות אחת לשנייה. בחינת הזכאות נעשית ע"י משרד הביטחון ולעומדים בקריטריונים תונפק "תעודת משרת מילואים פעיל".

ההנחה הינה עבור חיוב ארנונה למגורים בלבד.
תושב המעוניין לברר פרטים בנוגע לזכאותו לקבלת התעודה, יכול ליצור קשר עם מוקד מילואים בטל': 03-6553655 או בדוא"ל: [email protected].

להגשת הבקשה יש להעביר: צילום תעודת משרת מילואים פעיל, צילום ת"ז כולל ספח ולציין את שם המבקש, מס' הנכס וכתובתו לדוא"ל: [email protected]