מועצה אזורית גדרות
א א א
תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה

הודעה בדבר קיום בחירות לוועד מקומי

תאריך: 19/08/2018
תוכן:

הודעה בדבר קיום בחירות לוועד מקומי:

בישוב גן הדרום

בישוב כפר אביב

בישוב כפר מרדכי

בישוב מישר

בישוב משגב דב

בישוב שדמה