מועצה אזורית גדרות
א א א
תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה

הודעה בדבר מספר נציגי האזור במועצה

תאריך: 04/09/2018
תוכן:

הודעה בדבר מספר נציגי האזור במועצה

בישוב גן הדרום

בישוב כפר אביב

בישוב כפר מרדכי

בישוב מישר

בישוב משגב דב

בישוב עשרת

בישוב שדמה