מועצה אזורית גדרות
א א א
תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה

היעדרות מחלקת חינוך בשל חופשה

תאריך: 06/09/2018
תוכן:

מחלקת החינוך תהיה סגורה לקבלת קהל ומענה טלפוני בין התאריכים 12/9-19/9