מועצה אזורית גדרות
א א א
תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה

חלוקת מלגות לשנת הלימודים 2018-2019- עדכון

תאריך: 25/09/2018
תוכן:

לתשומת ליבכם, מילוי טופס בקשה למלגה לשנת הלימודים 2019 - 2018  הוארך עד לתאריך 31.10.18