מועצה אזורית גדרות
א א א
תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה

בחירת ועדת ביקורת וועד מקומי לשנת 2019

תאריך: 27/01/2019
תוכן:

בחירת ועדת ביקורת וועד מקומי לשנת 2019 - גן הדרום

בחירת ועדת ביקורת וועד מקומי לשנת 2019 - כפר אביב

בחירת ועדת ביקורת וועד מקומי לשנת 2019 - מישר

בחירת ועדת ביקורת וועד מקומי לשנת 2019 - עשרת

בחירת ועדת ביקורת וועד מקומי לשנת 2019 - כפר מרדכי

בחירת ועדת ביקורת וועד מקומי לשנת 2019 - משגב דב

בחירת ועדת ביקורת וועד מקומי לשנת 2019 - שדמה