מועצה אזורית גדרות
א א א
תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה

הערכת מצב והנחיות קב"ט המועצה

תאריך: 18/10/2015
תוכן:

הערכת מצב והנחיות