מועצה אזורית גדרות
א א א
תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה

הודעה לציבור בנושא תמיכות + תבחינים למתן תמיכות

תאריך: 01/12/2019
תוכן:

הודעה לציבור בנושא תמיכות 

תבחינים למתן תמיכות- כללי

תבחינים למתן תמיכות- מוסדות חינוך, תרבות ואומנות

תבחינים למתן תמיכות- - רווחת הקשיש

תבחינים למתן תמיכות- תנועות נוער