מועצה אזורית גדרות
א א א
תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה

הודעת ראש המועצה 12.03.20 שעה 09:20

תאריך: 12/03/2020
תוכן: