מועצה אזורית גדרות
א א א
תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה

לידיעת התושבים החקלאים- הצבת מבנים יבילים לעובדים זרים, הוראת שעה

תאריך: 30/03/2020
תוכן:

מצורפת החלטת הנהלת רשות מקרקעי ישראל כהוראת שעה בדבר הצבת מבנים למגורי עובדים זרים ללא צורך בעסקה הדרושה לכך, ללא תשלום וללא הפקדת הערבות הנדרשת לפינוי.