מועצה אזורית גדרות
א א א
תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה

הנחיות המשרד לשירותי דת 31.03.20

תאריך: 01/04/2020
תוכן:

הנחיות המשרד לשירותי דת נכון לתאריך 31.03.20