מועצה אזורית גדרות
א א א
תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה

פטור מתשלום ארנונה לעסקים בגין החודשים מרץ-אפריל-מאי 2020

תאריך: 23/04/2020
תוכן:

במסגרת ההתמודדות עם משבר הקורונה, פורסמה תקנה למתן פטור מתשלום ארנונה לעסקים בגין החודשים מרץ-אפריל-מאי 2020.

בעלי העסקים הזכאים להנחה יקבלו זיכוי בחשבונם.

מצורף קישור לתקנה המפרטת גם את סוגי העסקים שאינם זכאים להנחה.