מועצה אזורית גדרות
א א א
תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה

יחידת המתנדבים בגנים

תאריך: 07/12/2015
תוכן:

 

"שורשים בגן"                                                                                          מחלקת חינוך

מתנדבים לתת ולטעת בגן                                                                        מועצה אזורית גדרות

 

תושבי קהילת גדרות

מוזמנים להצטרף אלינו ליחידת המתנדבים בגנים,

במסגרת "מעורבות חברתית ביישוביי גדרות"

לפעילות קבועה, של שעתיים בשבוע בגני האזור

לפרטים: תמר רפפורט 052-3932491

יחידת המתנדבים בגנים