מועצה אזורית גדרות
א א א
תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה

תשלום עבור שימוש בהסעות לשנה"ל תשפ"א

תאריך: 07/09/2020
תוכן:

‏‏ ‏לכבוד
הורי ילדי הגנים 
גילאי 3-4

שלום רב,
הנדון: תשלום עבור שימוש בהסעות לשנה"ל תשפ"א
לאור זאת שהסעות תלמידים למוסדות החינוך ניתנות לילדים בחוק חינוך חובה, קרי מגיל 5 ומעלה, הורי התלמידים בגילאי 3 ו- 4 יוכלו להשתמש בהסעות המועצה רק לאחר השתתפות בעלות הסעות החינוך לשנת הלימודים תשפ"א.
סכום ההשתתפות לכל ילד נקבע על סך 450 ₪ לשנה. ניתן לשלם עד 3 תשלומים שווים. 
את התשלום ניתן לבצע באמצעות כרטיס אשראי בגביה בטלפון מס': 8549125/120 – 08  
החל מתאריך 8/9/20 ועד 16/9/20 .
ילדים שלא יוסדר עבורם התשלום לא יוכלו להשתמש בשירותי ההסעות.
הורים שבנם/בתם אינם משתמשים בשירותי ההסעות של המועצה מתבקשים למלא הצהרה בטופס בקישור המצורף:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetV96x3EKzSa7qVdG7LWVDfLGJFvHhTduRern01RdbasBugQ/viewform

במידה ולא תתקבל הצהרה יחויבו בתשלום ההסעות (נא לוודא שהתקבלה ההצהרה).                                                           

בכבוד רב
מחלקת החינוך בשיתוף מחלקת הגבייה