מועצה אזורית גדרות
א א א
תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה

יער גדרות- מכתב לתושבים מפקיד היערות/קק"ל

תאריך: 19/10/2020
תוכן:

מצורף מכתב לתושבים בנושא יער גדרות