מועצה אזורית גדרות
א א א
תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה

דווח תחלואה קורונה 24.02.21

תאריך: 24/02/2021
תוכן:

דיווח תחלואה 24.02.21

דיווח תחלואה 23.02.21

דיווח תחלואה 22.02.21

דיווח תחלואה 21.02.21

דיווח תחלואה 19.02.21

דיווח תחלואה 18.02.21

דיווח תחלואה 17.02.21

דיווח תחלואה 16.02.21

דיווח תחלואה 15.02.21

דיווח תחלואה 14.02.21

דיווח תחלואה 12.02.21

דיווח תחלואה 11.02.21

דיווח תחלואה 10.02.21

דיווח תחלואה 09.02.21

דיווח תחלואה 08.02.21

דיווח תחלואה 07.02.21

דיווח תחלואה 05.02.21

דיווח תחלואה 04.02.21

דיווח תחלואה 03.02.21

דיווח תחלואה 02.02.21

דיווח תחלואה 01.02.21

דיווח תחלואה 31.01.21

דיווח תחלואה 29.01.21

דיווח תחלואה 28.01.21

דיווח תחלואה 27.01.21

דיווח תחלואה 26.01.21

דיווח תחלואה 25.01.21

דיווח תחלואה 24.01.21

דיווח תחלואה 22.01.21

דיווח תחלואה 21.01.21

דיווח תחלואה 20.01.21

דיווח תחלואה 19.01.21

דיווח תחלואה 18.01.21

דיווח תחלואה 17.01.21

דיווח תחלואה 14.01.21

דיווח תחלואה 13.01.21

דיווח תחלואה 12.01.21

דיווח תחלואה 11.01.21

דיווח תחלואה 10.01.21

דיווח תחלואה 08.01.21

דיווח תחלואה 07.01.21

דיווח תחלואה 05.01.21

דיווח תחלואה 04.01.21

דיווח תחלואה 03.01.21

דיווח תחלואה 01.01.21

דיווח תחלואה 31.12.20

דיווח תחלואה 30.12.20

דיווח תחלואה 29.12.20

דיווח תחלואה 28.12.20

דיווח תחלואה 27.12.20

דיווח תחלואה 25.12.20

דיווח תחלואה 24.12.20

דיווח תחלואה 23.12.20

דיווח תחלואה 22.12.20

דיווח תחלואה 21.12.20

דיווח תחלואה 20.12.20

דיווח תחלואה 18.12.20

דיווח תחלואה 17.12.20

דיווח תחלואה 16.12.20

דיווח תחלואה 15.12.20

דיווח תחלואה 14.12.20

דיווח תחלואה 13.12.20

דיווח תחלואה 10.12.20

דיווח תחלואה 09.12.20

דיווח תחלואה 08.12.20

דיווח תחלואה 06.12.20

דיווח תחלואה 04.12.20

דיווח תחלואה 03.12.20

דיווח תחלואה 01.12.20

דיווח תחלואה 30.11.20

דיווח תחלואה 29.11.20

דיווח תחלואה 27.11.20

דיווח תחלואה 26.11.20

דיווח תחלואה 25.11.20

דיווח תחלואה 24.11.20

דיווח תחלואה 23.11.20

דיווח תחלואה 22.11.20

דיווח תחלואה 19.11.20

דיווח תחלואה 18.11.20

דיווח תחלואה 17.11.20

דיווח תחלואה 16.11.20

דיווח תחלואה 15.11.20

דיווח תחלואה 13.11.20

דיווח תחלואה 12.11.20

דיווח תחלואה 11.11.20

דיווח תחלואה 10.11.20

דיווח תחלואה 09.11.20

דיווח תחלואה 03.11.20

דיווח תחלואה 02.11.20

דיווח תחלואה 01.11.20

דיווח תחלואה 30.10.20

דיווח תחלואה 29.10.20

דיווח תחלואה 28.10.20

דיווח תחלואה 27.10.20

דיווח תחלואה 26.10.20