מועצה אזורית גדרות
א א א
תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה

הודעה לציבור בנושא תמיכות + תבחינים למתן תמיכות

תאריך: 18/11/2021
תוכן:

הודעה לציבור בנושא תמיכות

 

תבחינים למתן תמיכות- כללי

 

תבחינים למתן תמיכות- מוסדות חינוך, תרבות ואומנות

 

תבחינים למתן תמיכות- רווחת הקשיש

 

תבחינים למתן תמיכות- תנועות נוער

 

טופס בקשת תמיכה