מועצה אזורית גדרות
א א א
תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה

עדכון הסעות- נובמבר 2020

תאריך: 01/11/2020
תוכן: