מועצה אזורית גדרות
א א א
תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה

איסוף חומרי הדברה מחקלאים

תאריך: 05/11/2020
תוכן:

המשרד להגנת הסביבה יוצא למבצע ארצי לאיסוף ולפינוי של פסולת חומרי הדברה מחקלאים. 
למידע נוסף- https://www.gov.il/he/departments/general/pesticide_collection