מועצה אזורית גדרות
א א א
תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה

דרושים עוזרי חינוך לעבודה בבי"ס גדרות

תאריך: 11/11/2020
תוכן:

דרושים עוזרי חינוך לעבודה בבי"ס בגדרות
                   מס' 15/20                          

מידע כללי

 • ימי הפעילות בבי"ס ראשון עד שישי
 • היקף הפעילות הינו עד 25 שעות שבועיות
 • העבודה היא שעתית
 • עבודה חינוכית חברתית עם תלמידים
 • חובת השתתפות בקורס הכשרה לעוזרי החינוך בהיקף של כ- 15 שעות
  במוסד מוכר

דרישות התפקיד כוללות עמידה באחד מהקריטריונים הבאים:

 • סטודנטים שסיימו לפחות 80% מהדרישות לתעודת הוראה.
 • סטודנטים להוראה – "פרחי "הוראה" בסמינרים ובמכללות בשנה השנייה או השלישית ללימודיהם.
 • בעלי ניסיון במילוי מקום במערכת החינוך לפחות שנה אחת ובהמלצת מנהל/ת בית הספר
 • מדריכים בעלי ניסיון בהפעלת תכניות חינוכיות או תכניות העשרה במוסדות חינוך.
 • בעלי תואר ראשון, רצוי עם ניסיון בעבודה עם ילדים.
 • בוגר/ת צבא בתפקיד מורה חיילת/מדריך חינוך והדרכה.

למען הסר ספק

לא יאושרו עובדי הוראה המלמדים במערכת החינוך הרשמית בשנת תשפ"א

לא יאושרו עובדי הוראה שפוטרו בפיטורין פדגוגיים ו/או משמעתיים

שנה זו לא תחשב כשנת התמחות בכל מקרה ולא תחשב לעניין ותק.

 

יש למלא שאלון בקשה למשרה פנויה ולהעביר לאחראית כח אדם סמדר במייל [email protected]

ניתן להגיש מועמדות עד לתאריך 25/11/20