תושבים יקרים,

במסגרת מבצע שיזם משרד הפנים לחלוקת תווי מזון למשפחות הזכאיות לכך, פורסמו אמות מידה וכללים הקובעים את אוכלוסיית הזכאים.

המועצה מעבירה למשרד הפנים נתונים ממערכת הגביה על:

  1. בעלי/מחזיקי נכסים שקיבלו בשנת 2020 הנחה מארנונה על פי מבחן הכנסה בשיעור של 70% ומעלה
  2. אזרחים ותיקים המקבלים קצבת זקנה וגם קצבה להשלמת הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי

כל הרשומים ככאלו בספרי המועצה יקבלו את תווי המזון באמצעות שליח ללא צורך בהגשת בקשה.

  1. תושבים/מחזיקים אחרים הסבורים שהינם זכאים לתווי המזון, מכוח אמות המידה למבחן הכנסה שנקבעו, ובפועל אינם מקבלים במועצה הנחה בארנונה, יכולים להגיש בקשה באמצעות הטופס המקוון המצורף בהמשך.

לעיון באמות המידה לגבי הזכאות לקבלת תווי המזון - לחץ כאן 

להגשת בקשה – לחץ כאן

לתשומת לבכם:
יש להגיש, בנוסף למילוי הטופס על כל פרטיו, את כל המסמכים שנדרשים לצירוף.
במידה ולא יושלמו כל הפרטים ולא יצורפו כל המסמכים, הבקשה לא תטופל.

כמו כן, יש להבהיר כי המועצה אינה אחראית על חלוקת תווי המזון. אלה יחולקו באופן ישיר לזכאים ע"י חברת "שופרסל" בע"מ, שזכתה במכרז שמשרד הפנים פרסם לצורך כך.

בריאות טובה לכולם! 

לשאלות נוספות- 08-8549125

פרסום משרד הפנים