מועצה אזורית גדרות
א א א
תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה

תקלה טלפונית במשרדי המועצה

תאריך: 13/12/2021
תוכן:

הרינו להודיע לידיעת הציבור על תקלה טלפונית במשרדי המועצה
לפיכך אין מענה טלפוני.

ניתן לפנות לעובדי המועצה באמצעות המייל.

אתכם הסליחה.