מועצה אזורית גדרות
א א א
תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה

חדש בבריכת גדרות- מנוי שנתי

תאריך: 01/06/2016
תוכן:

תוקף המנוי מיום ההרשמה ולמשך שנה!

פרטים במשרד הבריכה.

בברכה, ההנהלה