מועצה אזורית גדרות
א א א
תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה

חברינו לעבודה- ד"ר כרמי הרשקוביץ- משתתפים בצערך על מות אביך ז"ל

תאריך: 07/08/2016
תוכן:

חברינו לעבודה- ד"ר כרמי הרשקוביץ-

משתתפים בצערך על מות אביך ז"ל, 

שלא תדע עוד צער.

ראש המועצה וחבריך לעבודה. 

מודעה