מועצה אזורית גדרות
א א א
תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה

הודעה לתושבים- חיוב אגרת ביוב

תאריך: 07/09/2016
תוכן:

בימים אלו אנו בשלבי מעבר לשיטת חיוב חדשה שתתבסס על נתוני צריכת המים בפועל.

בתלוש המיסים הקרוב לא יופיע חיוב אגרת ביוב.

בתלוש המיסים בגין החודשים נובמבר-דצמבר יתווסף חיוב אגרת ביוב עבור החודשים ספטמבר-אוקטובר.

 

בברכה, מחלקת גביה.