מועצה אזורית גדרות
א א א
תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה

פורסמו באתר מכרזים חדשים

תאריך: 29/09/2016
תוכן:

מכרז 13/16- ביצוע עבודות להסדרת מדרכה בין מושב מישר לכפר מרדכי.

מכרז 14/16- ביצוע עבודות גינון ואחזקה שוטפת של שטחי ציבור בתחום המועצה האזורית גדרות.

מכרז 15/16- ביצוע עבודות לשיפוץ מגרשי ספורט. 

ראו ב"מכרזים"