מועצה אזורית גדרות
א א א
תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה

תשלום עבור שימוש בהסעות לילדי טרום טרום חובה וטרום חובה

תאריך: 03/11/2016
תוכן:

מכתב להורים