במידה וחלון ההדפסה לא נפתח תוך מספר שניות לחץ כאן

מזכיר המועצה


מזכיר המועצה: טוביה ישמח

מיקום: בניין המועצה האזורית, עשרת

טלפון: 08-8549107

פקס: 08-8549110

 

אודות

מזכיר המועצה אחראי על המנהל הכללי במועצה: הוא מנהל את משאבי האנוש של המועצה ואחראי על הדאגה לרווחת העובדים ולקידומם. כמו כן,  מבצע מעקב אחר ביצוע החלטות ראש המועצה, המליאה והוועדות השונות, וכן על ליווי ארגוני של ישיבות המועצה וועדות המועצה. מזכיר המועצה אחראי גם על ניהול מערך השירותים שמפעילה המועצה.

מזכיר המועצה אחראי להקמה ארגון והפעלה של המשאבים המנהליים והנהלים של הרשות המקומית, תוך שמירה על החוקים הצווים והתקנות התקפים במדינה, בשירות הציבורי, במשרד הפנים וברשות עצמה.

 

תחומי סמכות ואחריות מזכיר המועצה:

 

מידע נוסף 

 

 

שעות פעילות

 בימים א' - ה' החל מהשעה 08:30 ועד השעה 15:30