במידה וחלון ההדפסה לא נפתח תוך מספר שניות לחץ כאן

השגה על חיוב הארנונה

מי שחויב בתשלום ארנונה כללית רשאי תוך 90 ימים מיום קבלת הודעת התשלום להשיג עליה לפני מנהל הארנונה על יסוד טענה מטענות אלה :

הרואה עצמו מקופח בתשובת מנהל הארנונה על השגתו רשאי, תוך 30 יום מיום שנמסרה לו התשובה, לערור עליה לפני ועדת ערר. על החלטת ועדת הערר ניתן לערער לבית המשפט לעניינים מנהליים תוך 30 ימים ממועד קבלת החלטתה. את מכתב ההשגה יש לשלוח לגזבר המועצה