במידה וחלון ההדפסה לא נפתח תוך מספר שניות לחץ כאן

הנחה בארנונה

 

הנחות בתשלומי ארנונה

בשנת 1993 קבעה ואישרה הכנסת בחוק את רשימת הקבוצות, הזכאיות להנחות ופטורים בארנונה ואת שיעורי ההנחה לכל קבוצה ואין לרשות המקומית כל סמכות להוסיף עליהן.
כל ההנחות והפטורים, שנקבעו בחוק מתייחסות לדירת מגורים אחת, המוחזקת על ידי הזכאי. אישור הנחה מותנה בהסדרת כל החובות הקיימים משנים קודמות.

על פי הוראות סעיף 16 לתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחות מארנונה) התשנ"ג-1993, מי שהיה זכאי להנחה אך לא פרע במלואה את יתרת הארנונה שהוטלה על הנכס בשנת הכספים, עד יום 31 בדצמבר של אותה שנה, תהיה ההנחה שנקבעה לו בטלה מאותו יום ותיווסף ליתרת הארנונה.

 

הנחיות ותנאים לקבלת הנחות:

  1. אישורי ביטוח לאומי או המוסד המשלם את הגמלה
  2. צילום תעודת זהות
  3. חוזה שכירות מעודכן (במידה והבית הינו בשכירות)
  1. תדפיס בנק של ששת החודשים האחרונים
  2. צילום תעודת זהות
  3. צילום תלושי המשכורת לחודשים אוקטובר, נובמבר, דצמבר
  4. חוזה שכירות מעודכן (במידה והבית הינו בשכירות)
  5. מסמכים רלבנטיים נוספים

הנחה בארנונה למשרתי מילואים 

מועצה אזורית גדרות אישרה בישיבתה מיום 23.07.18 מתן הנחה החל מה-01.09.18 של 5% בארנונה לתושבי המועצה המשרתים באופן פעיל במילואים.

חייל מילואים פעיל מוגדר כמי שעשה לפחות 20 ימי שירות מילואים מצטברים, בתקופה של שלוש שנים או לחלופין חייל מילואים שטרם מלאו לו 3 שנים לשחרור וביצע 14 ימי שירות מילואים בתקופה של שנה או שנתיים צמודות אחת לשנייה. בחינת הזכאות נעשית ע"י משרד הביטחון ולעומדים בקריטריונים תונפק "תעודת משרת מילואים פעיל".

ההנחה הינה עבור חיוב ארנונה למגורים בלבד.
תושב המעוניין לברר פרטים בנוגע לזכאותו לקבלת התעודה, יכול ליצור קשר עם מוקד מילואים בטל': 03-6553655 או בדוא"ל: moked_miluim@mail.idf.il.

להגשת הבקשה יש להעביר: צילום תעודת משרת מילואים פעיל, צילום ת"ז כולל ספח ולציין את שם המבקש, מס' הנכס וכתובתו לדוא"ל: gviya@gderot.muni.il.