במידה וחלון ההדפסה לא נפתח תוך מספר שניות לחץ כאן

מליאת המועצה

 

מועצה אזורית פועלת מכוחה של פקודת המועצות המקומיות ועל פיה פירסם שר הפנים את צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות). שיטת העבודה של מועצה אזורית היא שיטה דו-רובדית (מועצה אזורית וועד מקומי). על מנת לאפשר לוועד המקומי לפעול, חייבת המועצה לאשר האצלת סמכויות לכל ועד מקומי. ועד זה רשאי לפעול אך ורק בתחומים שבהם הוענקו לו סמכויות. המועצה היא "בית הנבחרים" המקומי, כלומר: המוסד העליון של הרשות המקומית או היישוב. זהו הגוף אשר מוסמך יותר מכל גורם מקומי אחר לקבוע את תנאי החיים במקום ולהשפיע על איכותם.

המועצה היא גורם שבידיו הסמכות והיכולת לאשר נושאים ועניינים שהוגדרו בחוק, לחוקק חוקיעזר, לפקח, לבקר וליזום. על המועצה לדון במעשיה ובכוונותיה של הנהלת הרשות, להתבונן במדיניות שראש המועצה מבקש להתוות ולחוות את דעתה, להחליט בעניין המינויים הבכירים של הרשות ולבחון את התוכניות ואת התקציבים. המועצה היא לרוב הגוף היחיד המוסמך לקבל החלטות, אך חלק לא מבוטל מפעילותה מתבצע באמצעות הוועדות השונות שהיא ממנה.

 

למידע נוסף   האגף למינהל מוניציפאלי

 

תפקידי מליאת המועצה

 

חברי מליאת המועצה

 

חברי מליאת המועצה

 שם החבר

יישוב 

יוסי קנדלשיין-ראש המועצה מישר
אושר אטיאס גן הדרום
רפי ישראל גן הדרום
יעקב ישח כפר אביב
אורן נץ כפר אביב
ירון סולומון כפר אביב
אורית שעיו דורון כפר מרדכי
ירון זיו כפר מרדכי
מיכל מוריץ מישר
שרונה חן מישר
ערן גלזר משגב דב
גיורא רחמילביץ משגב דב
מירה נביא שדמה
יעל גביש תבור שדמה
עילי אבני עשרת
בן דוד רוני עשרת
ראובן גמזון עשרת
גילן זקונט עשרת